Category: Trivia Buku

Ibnu_Khaldun-350x529 0

Ibnu Khaldun dan Sisi Sisi Gelapnya

Saya membaca sepintas Ibn Khaldun & Sisi-Sisi Gelapnya. Saya membaca sepintas biografi Ibn Khaldun. Seorang tokoh yang hidup pada zaman penuh gejolak abad ke-8 Hijrah.   Sepertinya beliau hidup sezaman dengan Ibn Taimiyah dan...

Peranan Intelektual cover 22Dec2015 0

Buku Baru – Peranan Intelektual

Buku ini mengandungi lima buah karangan oleh lima orang tokoh terkenal yang bersyarah tentang golongan intelektual dan peranannya. Mereka ialah: Usman Awang, seorang sasterawan Malaysia ternama yang lebih dikenali apabila membaca sajak-sajaknya yang mudah, indah...

buku 0

Kami Bantah Dual Language Programme (DLP)

Kami Bantah DLP, kumpulan 19 makalah yang diselenggara oleh Prof. Emeritus Abdullah Hassan dan Dato’ Zainal Abidin Borhan dan diterbitkan bersama oleh GAPENA dan Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM). Buku ini penting bagi mengetahui mengapa...

buku 0

Pluralisme Agama:Satu Penelitian Islami

Pluralisme Agama:Satu Penelitian Islami Mohd Farid Mohd Shahran,IKIM 2014 Kompilasi makalah Seminar al-Quran dan Pluralisme Agama di IKIM pada Julai 2011. Buku ini memuatkan 8 kertas pembentangan berkaitan tema ini.Para penulis memberi kefahaman yang...

buku 0

Kefahaman Isu Semasa Islam di Malaysia

Kefahaman Islam di Malaysia:Realiti dan Cabaran terbitan Persatuan Ulama Malaysia 2015. Buku ini merupakan kompilasi makalah pembentangan sempena Seminar Kebangsaan Pemikiran Islam Semasa anjuran NGO tersebut. Tema-tema yang disinggung lewat makalah yang dibentangkan berkaitan...